TV-PRISET

Stiftelsen ”Det svenska TV-priset” grundades 2005 av SVT, TV3, TV4, Kanal 5, UR och Film&TV-producenterna. Stiftelsen belönar det bästa inom svensk television med priset Kristallen. Detta är ett pris som ger Sverige en motsvarighet till det prestigefyllda amerikanska Emmy-priset.

Mål och vision
Grundarna vill med priset Kristallen gemensamt belöna bland annat nytänkande och originalitet samt exceptionellt gott hantverk. Att inte bara belöna den produktion med störst budget eller det program med högst tittarsiffror.

– Kristallen är ett unikt samarbete mellan kanaler och produktionsbolag. En vanligtvis konkurrenspräglad bransch enas här med hela det svenska TV-mediets bästa för ögonen, säger Kristallens ordförande Svante Stockselius.

Kristallen

KristallenTV-priset