maj 30, 2014 09:51

Om Kristallen

Om_Kristallen_2087x1228_low

Stiftelsen Det svenska tevepriset grundades 2005 av SVT, TV3, TV4, Kanal 5, UR och Film&TV-producenterna. Stiftelsen belönar det bästa inom svensk television med priset Kristallen. Detta är ett pris som ger Sverige en motsvarighet till det prestigefyllda amerikanska Emmy-priset.

KristallenFeaturedOm Kristallen